Aby zostać uczestnikiem kursu prosimy przesłać :

1) na adres: zgloszenia@kursydlalekarzy.edu.pl -w formie elektronicznej:

 „Zgłoszenie uczestnictwa w kursach doskonalących dla lekarzy POZ” (dokument 1 B/z 5)

2) na adres: Przychodnia Lekarska Orlik Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa z dopiskiem „POZ Kurs UE”

podpisane dokumenty rejestrujące udział w projekcie:

A) „Oświadczenie uczestnika projektu” (dokument 2 z 5)

B) „Dane uczestnika projektu otrzymującego wsparcie” (dokument 3 z 5)

C) „Zaświadczenia o zatrudnieniu” (dokument 4 z 5)

D) 2 egzemplarze podpisanej „Umowy uczestnictwa w projekcie” (dokument 5 z 5)

Formalny status Uczestnika nabywa się po złożeniu w formie papierowej wymaganych dokumentów i po podpisaniu „Umowy udziału w projekcie”.

Dokumenty do pobrania

 Uczestnicy kursu, którzy uzyskali zaliczenie mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdów i noclegów

Dofinansowanie obejmuje koszty:

  • podróży do 200 zł
  • noclegu do 220 zł 
  • Aby uzyskać dofinansowanie należy przesłać wypełniony załącznik wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zgodnie z "Regulaminem dofinansowania"
  • DOKUMENTY DO POBRANIA