Warsztaty EKG

Zapraszamy do udziału w kursie
"Wartsztaty EKG"  
I edycja - 18.11.2017 r. 
II edycja - 09.12.2017 r.

Kurs dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

HARMONOGRAM KURSU

Miejsce kursu: 

Przychodnia ORLIK Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

Celem kursu jest:

  • opanowanie podstaw teoretycznych oraz interpretacji prawidłowego elektrokardiogramu,
  • rozpoznawanie schorzeń: nadkomorowych zaburzeń rytmu serca, komorowych zaburzeń rytmu serca, zaburzeń przewodzenia śródkomorowego: bloków odnóg pęczka Hisa oraz niespecyficznych zaburzeń przewodzenia,
  • wiedza nt. typów stymulacji serca i ich rozpoznawanie na podstawie zapisu EKG,
  • rozpoznawanie cech niedokrwienia i zawału serca.

Uczestnictwo w kursie oferuje możliwość nabycia umiejętności praktycznych w zakresie:

  • wykonania oraz interpretacji zapisu elektrokardiograficznego
  • rozpoznawania stanów zagrożenia życia na podstawie zapisu elektrokardiograficznego.

Dokumenty udziału w kursie
Zgłoszenie na kurs
plik (1/5)
Oświadczenie
plik (2/5)
Dane uczestnika
plik (3/5)
Zaświadczenie o zatrudnieniu
plik (4/5)
Umowa uczestnik kursu
plik (5/5)
Regulamin
plik
Zasady dofinansowania
Regulamin dofinansowania
plik
Załącznik A do regulaminu
plik
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 listopada 2017, 23:13